REGULAMIN KONKURSU NOWOROCZNEGO „MOJE NAJBARDZIEJ SZALONE/NIEWIARYGODNE POSTANOWIENIE NOWOROCZNE”

  1. ORGANIZATOR I SPONSOR KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu jest firma Oil-Cos sp. z o.o., z siedzibą w Wola Batorska 747, 32-007 Zabierzów Bocheński, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795316 posiadająca numer NIP 6832106195. Firma Ol-Cos przeprowadza konkurs we własnym imieniu i jest wyłącznym sponsorem nagrody.

  1. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora wskazanego w paragrafie 1 tego Regulaminu, w serwisie społecznościowym Instagram.

2.2. Komentarz konkursowy należy opublikować w dniach od 06.01.2023 do 15.01.2023 (do godziny 23:59).

  1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

3.1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia lub posiadające zgodę dorosłych opiekunów na uczestnictwo w konkursie oraz na podanie danych osobowych do wysyłki nagród, w razie wygranej.

3.2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

  1. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1. Osoby biorące udział w Konkursie muszą spełnić poniższe warunki:

– Opublikować pod postem konkursowym komentarz, w którym opiszą swoje najbardziej szalone/ śmieszne/ niewiarygodne postanowienie noworoczne i czy udało się je zrealizować.

– Zaakceptować regulamin (wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków i przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wysyłki nagrody).

4.2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez umieszczenie pod postem konkursowym komentarza będącego odpowiedzią na zadanie konkursowe zgodnie z punktem 4.1.

  1. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

5.1. Organizator Konkursu wybierze jednego zwycięzcę, którego komentarz konkursowy zostanie przez niego uznany jako najciekawszy.

5.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 18.01.2023 na Instastory marki Bioleev (@bioleev.offiicial) i w komentarzu pod postem konkursowym.

5.3. W Konkursie przewidziana jest nagroda, którą jest zestaw kosmetyków: Odżywczy zestaw kosmetyków do pielęgnacji każdego rodzaju cery, w skład którego wchodzą olej jojoba, skwalan i kwas hialuronowy 1,5%.

5.4. O zwycięstwie laureat zostanie poinformowany przez oznaczenie na Instastories marki Bioleev oraz w komentarzu pod postem konkursowym.

5.5. Zwycięzca konkursu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników ma obowiązek podać swoje dane teleadresowe potrzebne do nadania przesyłki.

5.6. Osobą odpowiedzialną za wysyłkę nagród jest organizator konkursu, czyli firma Oil-Cos sp. z o.o.

5.7. Zwycięzca nie ma prawa do zamiany nagrody na jej wartość pieniężną lub inną rzecz.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator oświadcza, że konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.