REGULAMIN KONKURSU „Majówkowa Pielęgnacja”

  1. ORGANIZATOR I SPONSOR KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu jest firma Oil-Cos sp. z o.o., z siedzibą w Wola Batorska 747, 32-007 Zabierzów Bocheński, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000795316 posiadająca numer NIP 6832106195. Firma Ol-Cos przeprowadza konkurs we własnym imieniu i jest wyłącznym sponsorem nagrody.

  1. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora wskazanego w paragrafie 1 tego Regulaminu, w serwisie społecznościowym Instagram.

2.2. Komentarz konkursowy należy opublikować w dniach od 1.05.2023 do 3.05.2023 (do godziny 23:59).

  1. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

3.1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia lub posiadające zgodę dorosłych opiekunów na uczestnictwo w konkursie oraz na podanie danych osobowych do wysyłki nagród, w razie wygranej.

3.2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

  1. WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1. Osoby biorące udział w Konkursie muszą spełnić poniższe warunki:

– Opublikować na story instagram zdjęcie lub nagranie w odpowiedzi na relację publikowaną na koncie instagram @bioleev.official w dniach 1.05.2023 do 3.05.2023r. Tematem konkursu są zabiegi pielęgnacyjne oraz “jedzenie czegoś pysznego”, dlatego na zdjęciu/nagraniu należy przedstawić w dowolny sposób własną interpretację wykonywania zabiegu pielęgnacyjnego lub “pyszne jedzenie” pokazane w relacji na koncie @bioleev.official (Na zdjęciu nie musi być widoczna twarz ani części ciała. Przykładowe zdjęcia – miseczka ze składnikami maseczki / kolorowa owsianka z owocami / nałożona na twarz maseczka itp. )

– Zaakceptować regulamin (wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków i przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wysyłki nagrody).

4.2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez oznaczenie konta @bioleev.official na swoim zdjęciu będącym odpowiedzią na zadanie konkursowe zgodnie z punktem 4.1.

  1. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

5.1. Organizator Konkursu wybierze jednego zwycięzcę, którego zdjęcie konkursowe zostanie przez niego uznane za najciekawsze.

5.2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 5.05.2023r. na Instastories marki @bioleev.official i w komentarzu pod postem konkursowym.

5.3. W Konkursie przewidziana jest nagroda, którą jest zestaw kosmetyków: olejek do włosów, serum dwufazowe oraz masło shea&cocos grejpfrut-słodki migdał 100g 

5.4. O zwycięstwie laureat zostanie poinformowany przez oznaczenie na Instastories marki Bioleev oraz w komentarzu pod postem konkursowym.

5.5. Zwycięzca konkursu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników ma obowiązek podać swoje dane teleadresowe potrzebne do nadania przesyłki.

5.6. Osobą odpowiedzialną za wysyłkę nagród jest organizator konkursu, czyli marka Bioleev.

5.7. Zwycięzca nie ma prawa do zamiany nagrody na jej wartość pieniężną lub inną rzecz.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Organizator oświadcza, że konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia lub posiadające zgodę dorosłych opiekunów na uczestnictwo w konkursie oraz na podanie danych osobowych do wysyłki nagród, w razie wygranej.

3.2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.